Western Cape, Cape Town CBD – Sandra Leeuwner

 

Your Name:  Sandra
Your Surname:  Leeuwner
Contact number: 0836470160
Email:  sandra@worldatwork.net
Language: Àfrikaans, English
Background: As pastorale berader, is ek PASSIEVOL oor die TOTALE ontwikkeling van elke mens en fokus veral graag op die sosiale-emosionele-en-geestelike ontwikkeling van die individue. Uit gebrokenheid word ons as kinders in hierdie wereld in sonde ontvang en gebore. Deur ander se optrede uit gebrokenheid asook die gebrokenheid vanuit ons eie optrede word ons nog verder verminder tot wat ons Godgeskape potensiaal bedoel was om te wees. God se plan om ons vir ewig en volkome te herstel is egter volbring deurdat Sy eniggebore Seun, uit liefde vir ons, aan ‘n kruisdood moes kom sterf. IN verhouding met Jesus, ons OPGESTANE HEER, word ons weer versoen met God ons Skepper Vader en word ons ook bemagtig deur God die Heilige Gees wat ons uiteindelik die mens kom maak wat ons bedoel was om te wees.  Enige persoonlike groei wat ons in hierdie wereld beleef behoort dus inherent ook geestelike groei te heet.

As geskeide vrou en ma van ‘n jong volwassene besef ek alte goed dat ouerskap nie maklik is nie – nie vir God met my en jou as kind van Hom nie en ook nie vir my en jou as ouer van ons eie kinders nie. Daarom is dit my hartsgebed dat God jou ook as Skepper VADER in hierdie Immergroen Ouerskap kursus sal kom ontmoet.  Dat Hy jou ook sal vertroos deur salf aan jou eie seerwonde te smeer en dat Hy jou verder ook sal bevry van enige veroordeling wat jy dalk moontlik self ook beleef. Veral bid ek dat Hy jou ook deur hierdie kursus sal bemagtig om jou kind te ondersteun in die lewenslange proses om te word wat hy/sy behoort is om te wees.

Verder as geroepene dan ook is ek DIEP geraak deur die besef dat die ervaring van ouerlike verwerping, of dit nou realiteit is of slegs persepsie, ongelooflike skade kan aanrig in die ontwikkeling van menslike potensiaal.  Hoeveel te meer dan ook die ervaring van verwerping deur ‘n hele nasie? Mag God, deur die First Steps kursus veral ook herstel bring aan elkeen wat op een of ander vlak DIEP hierdeur geraak en ook geskaad is…generasie op generasie!

Dit ALLES is my God-gegewe droom!

Your Province: Western Cape
Your Nearest City: Cape town CBD, Houtbaai